Lista produktów według marki Zumaline

Zuma Line to firma oferujęca szeroką gamę produktów do oświetlenia wnętrz.

Lampy sufitowe, stojące, stołowe, kinkiety i żyrandole… W jej bogatym asortymencie można znaleźć różne rodzaje oświetlenia do domu i do biura. Założona w 2011 r. firma podbiła serca polskich klientów dzięki niekonwencjonalnym rozwiązaniom, odważnemu łączeniu materiałów i wysokiej jakości wykonania. Obecnie jej produkty dostępne są również w Czechach, Rumunii, S?owacji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Lampy sprzedawane przez Zuma Line charakteryzuje przede wszystkim intryguj?cy nowoczesny design. Dost?pne w ofercie produkty wyró?niaj? si? oryginalnym kszta?tem i ciekawym zestawieniem materia?ów. Dzi?ki nowym elementom tradycyjne modele zyskuj? niebanaln? opraw?, co sprawia, ?e doskonale sprawdzaj? si? zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wn?trzach. Eleganckie i stylowe oprawy dobrze wspó?graj? z delikatnym, ciep?ym ?wiat?em, tworz?c harmonijne po??czenia kolorystyczne. Ka?da lampa jest nieco inna, a szeroki wachlarz wyko?cze? i kloszów pozwala zaspokoi? gusta nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Co wa?ne, kreatywno?? i pomys?owo?? id? w parze z wysok? jako?ci? wykonania. Zuma Line niejednokrotnie podkre?la, ?e proces produkcyjny wszystkich modeli jest ?ci?le kontrolowany przez wykwalifikowany personel od momentu zamówienia w fabryce do momentu wysy?ki. Wszystkie elementy s? starannie wyko?czone, a solidne materia?y zapewniaj? d?ugi komfort u?ytkowania. W ofercie najcz??ciej pojawiaj? si? takie materia?y, jak: mosi?dz, chrom, stal nierdzewna oraz ró?ne rodzaje szk?a i tkanin.

Zuma Line to m?oda firma, ale jej produkty zd??y?y ju? na dobre zago?ci? w polskich w domach. Oto krótki przegl?d najciekawszych kolekcji: Champagne – to kolekcja lamp wisz?cych o prostej, klasycznej linii i delikatnych, kielichowych kloszach. Ich lekka i subtelna stylistyka doskonale pasuje do salonu i do biura. Crystal – tradycyjne, kryszta?owe lampy zamkni?te w nowoczesnej obudowie. Metalowe klosze stanowi? wspania?? opraw? dla kunsztownie wykonanych kryszta?ów, pi?knie eksponuj?c odbijaj?ce si? w nich ?wiat?o i tworz?c zupe?nie niespotykany efekt. Idealne rozwi?zanie dla wszystkich, którzy chc? nada? wn?trzu bardziej ekskluzywny charakter, a jednocze?nie unikn?? powtarzalno?ci i nudy. Perle – to lampy wisz?ce i kinkiety o smuk?ych, przezroczystych kloszach w kszta?cie kropli wody. Wyró?niaj?cym je elementem s? znajduj?ce si? na spodzie bia?e i z?ote kryszta?ki – eleganckie dope?nienie minimalistycznej formy. Prosty, ale jak?e ciekawy pomys?! Bella – kolekcja lamp wisz?cych i kinkietów nawi?zuj?ca do tradycyjnych, materia?owych kloszy. Ciekawe po??czenie metalu i tkaniny w dopracowanej, chromowanej stylistyce. Wzornictwo, które ?wietnie sprawdzi si? w ka?dym salonie. Lily – kolekcja ?yrandoli i lamp sto?owych z charakterystycznym motywem ro?linnym. Produkty z tej serii wyró?niaj? si? fantazyjnymi, r?cznie malowanymi oprawami w kolorze metalicznego br?zu oraz przyciemnianymi kryszta?ami. Ich luksusowy, lekko antyczny design doskonale pasuje do tradycyjnego wn?trza. Rea – lampy sto?owe o prostych, materia?owych kloszach. Wyró?niaj? je masywne, pod?wietlane podstawy z kryszta?owym wyko?czeniem. Praktyczne i funkcjonalne, b?d? wspaniale prezentowa? si? w salonie lub w sypialni. Dla dzieci – linia przygotowana specjalnie z my?l? o najm?odszych klientach. Kolorowy ?yrandol z motywem pirackiego statku, kula z cyferkami, ró?owa pszczo?a, lampa w kszta?cie motocykla… Ka?dy model jest inny i pozwala nada? pokojowi dzieci?cemu indywidualny styl.

Brak dostępnych produktów

Czekaj na dalsze informacje! Więcej produktów będzie wyświetlanych tutaj w miarę ich dodawania.